Насеље Падинска Скела – Панчевачки рит (Београд)

Насеље Падинска Скела – Панчевачки рит (Београд)

Аутор: Марко Вајић
Место: Падинска Скела
Категорија: Места

Филм о Падинској Скели, њеној прошлости и будућности, виђен очима једног основца.

КНД3