Градско језгро Кикинде (Кикинда)
КНД3

Градско језгро Кикинде (Кикинда)

Градско језгро Кикинде представља Просторну културно-историјску целину и значајно је културно добро Републике Србије. Унутар граница овог језгра налазе се објекти различитих архитектонских стилова, од зграда из периода барока до зграда које су изградјене у стилу модерне.