Секција народних песама и игара ОШ Бранко Радичевић (Смедерево)
КНД3

Секција народних песама и игара ОШ Бранко Радичевић (Смедерево)

Секција народних песама и игара ОШ "Бранко Радичевић" у Смедереву има дугу традицију. Под мојим руководством постоји већ седам година. За све ово време учествовали смо на разним манифестацијама у оквиру локалне средине.