Зрењанин – град са сувим мостом (Зрењанин)
КНД3

Зрењанин – град са сувим мостом (Зрењанин)

Зрењанин је предиван град на реци Тиси са прелепом архиктектуром у центру града и оближњим грађевинама. Ово је био мој покушај да забележим лепоту града Зрењанина.