Југословенске хорске свечаности у Нишу (Ниш)
КНД6

Југословенске хорске свечаности у Нишу (Ниш)

У филму ауторка говори о фестивалу који се догађа на сваке две године у Нишу још од 1958. године. О настанку, историји, личностима, као и значају овог фестивала.