26 октобра, 2021

U Malom svetu Velikih riba dolazi do promene, Šabac

Autori: Tatjana Marković-Topalović, Anja Jocić, Tamara Skorić, Verica Đapanović, Miloš Teodorčević, Nedeljko Tišanović, Dragoljub Đokić i Nikola Đukić
Mesto: Šabac
Kategorija: Mesta

Učenici, maturanti medicinske škole i Gimnazije su se i ove godine angažovali da predstave deo kulturnog mozaika svog grada. Mnogi će ove godine maturirati i i napustiti Šabac, odlazeći u velike univerzitetske centre. Njihov zapis o muralima je zapis o kulturi koja je zaživela na neobičan način u našem gradu u trenutku njihovog odrastanja i sazrevanja. Nisu želeli da je ne primete da se ne osvrnu i da ne zabeleže divne treptaje u kulturi našeg grada. Već sutra, zidovi mogu biti obojeni, crteži zaboravljeni, a naš video zapis ostaje kao svedočanstvo jednog vremena u bivstvovanja našeg, kulturom bremenitog grada.

Preporučite: