18 октобра, 2021

Intervju sa Milošem O, Šid

Autori: Miloš Žderić, Milan Marjanović i Đorđe Sarap
Mesto: Šid

Film je više kao neki intervju, sa Milošem Ostojićem. On je mladi slikar iz grada Šida. Ostale podatke i zanimljivosti možete pronaći u samom filmu.

Preporučite: