22 октобра, 2021

Gradsko jezgro Kikinde, Kikinda

Autor: Dobrislava Ružić
Mesto: Kikinda
Kategorija: Mesta

Gradsko jezgro Kikinde predstavlja Prostornu kulturno-istorijsku celinu i značajno je kulturno dobro Republike Srbije. Unutar granica ovog jezgra nalaze se objekti različitih arhitektonskih stilova, od zgrada iz perioda baroka do zgrada koje su izgradjene u stilu moderne. U filmu se mogu videti Budišinova i Lepadatova palata, Aldan-Putnikova i Varađaninova vila, zgrada Gimnazije i drugi objekti.

Muzička podloga: Gabriel Faure’ – Pavane op. 50 (insert)

Preporučite: