Dublje, naše selo veselo, Dublje

Autori: Dragana Vučković, Zoran Jovanović, Anđela Vukosavljević, Vanja Vukosavljević, Jovana Mikić i Anđela Nikolić
Mesto: Dublje
Kategorija: Mesta

U filmu se govori o kulturi sela Dublje kod Svilajnca, o specifičnom dubljanskom govoru, običajima i obrazovanju.

Preporučite:

Broj poseta:

  • 246.156 poseta