September 2, 2015

Čika Isina škola, Kovin

Autor: Dejan Kreculj
Mesto: Kovin

Priča koju je ispričala jedna fotografija kolektiva kovinske Građanske škole, između dva velika rata, škole koju je vodio Isidor Kupusarević, cenjeni intelektualac i draga osoba, čika Isa, kako su ga zvali savremenici.

Preporučite: