October 23, 2015

Banatski sakupljač, Samoš

Autor: Gordana Jovanov
Mesto: Samoš

Film govori o sakupljaču narodnog blaga iz Banata – Gordani Jovanov.

Preporučite: