21 октобра, 2021

Banatski sakupljač, Samoš

Autor: Gordana Jovanov
Mesto: Samoš
Kategorija: Ljudi

Film govori o sakupljaču narodnog blaga iz Banata – Gordani Jovanov.

Preporučite: