22 октобра, 2021

Arhitektura Vršca nekad i sad, Vršac

Autori: Tamaš Fodor i Dragoljub Majović
Mesto: Vršac
Kategorija: Mesta

„Izgubljeno je samo ono čega se odreknemo“ – Gotthold Ephraim Lessing

„Vrednost kuća dakle nije u njihovim dimenzijama, pa najčešće ni u građi, već u proporcijama i izraženim odlikama, naravno u njihovoj ličnosti, personalitetu, u onome što nazivamo Dušom“ – Borislav Pekić.

Arhitektura svakog grada, pa i našeg Vršca, je poput velikog organizma: pojedini delovi nestaju, retki se ne menjaju tokom decenija, čak i vekova, a pojedini dobijaju potpuno novo ruho, o kojem Vrščani vole da diskutuju na lokalnim internet portalima i društvenim mrežama. Otud i ideja za predavanje i izložbu na temu vršačke arhitekture održane 20. marta u prostorijama Gradske biblioteke – da Vrščani budu u prilici da uporede nekadašnju i sadašnju sliku grada; takođe, nadamo se da će se naći neki talentovani (mladi) arhitekta koji će pronaći načina da uskladi staro jezgro grada i njegove građevine sa modernim rešenjima koje nameće neminovna tendencija širenja grada. Zgrade i ulice su fotografisane onako kako su u tom trenutku zatečene, bez naknadnog slikanja i „doterivanja“. Pojedina mesta je bilo nemoguće fotografisati sa istog mesta, dok su druga potpuno promenila svoj originalni izgled.

Preporučite: