Bojana Ibrajter Gazibara, konzervator

Bojana Ibrajter Gazibara (Beograd, 1976. godine), istoričar umetnosti – konzervator, viši stručni saradnik. Radi u Zavodu za zaštitu spomenika kulture grada Beograda od 2003. godine. Sekretar redakcije naučno-stručnog časopisa “Nasleđe”.

Objavila na desetine radova, među kojima su “Kuća trgovca Stamenkovića”, katalog nepokretnih kulturnih dobara (2015), Osnovna škola “Kralj Petar Prvi”, katalog nepokretnih kulturnih dobara (2015), Spomenik i spomen kosturnica braniocima Beograda 1914-1918″, katalog nepokretnih kulturnih dobara (2014). Autorka izložbe “Ugrožena kulturna baština” (2008), kao i koautorka izložni “Urbana obnova Kosančićevog venca” (2018) i “Život za Beograd život za pobedu” (2014).

Učesnica brojnih predavanja i stručnih vođenja, kao i domaćih i stranih konferencija. Koautorka je projekta saranje Zavoda za zaštitu spomenika kulture grada Beograda sa beogradskim srednjim školama BeoKul Gradska Tura (2013, 2014, 2015, 2016). Učestvovala u Danima evropske baštine, Danima Beograda i Noći muzeja. Bila je član Predsedništva Društva konzervatora Srbije od 2007. do 2012. godine.

Glas publike:
[Ukupno glasača: 7 Prosečna ocena: 4.4]
Preporučite:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *