Propozicije konkursa

I – Organizator

Organizator nagradnog konkursa je Udruženje građana Društvo za akademski razvoj (DAR).

II – Učešće

 • Pravo učešća na konkursu imaju sve osobe bez obzira na godište, pol, nacionalnost, veroispovest, mesto prebivališta i sl, koje pošalju svoj autorski film i/ili svoju fotografiju u skladu sa propozicijama konkursa. Članovi DAR-a nemaju pravo učešća na konkursu.
 • Jedan film može imati do 3 (tri) autora ili autorki, pri čemu je potrebno navesti podatke o svima prilikom konkurisanja.
 • Jedan autor ili autorka može konkurisati sa više filmova, po principu jedan film jedna kategorija, s tim što za istu kategoriju autori mogu prijaviti više različitih filmova.
 • Jedna fotografija može imati samo jednog autora ili autorku, pri čemu je potrebno navesti podatke o osobi.
 • Jedan autor ili autorka može konkurisati sa više fotografija, po principu jedna fotografija jedna kategorija, s tim što za istu kategoriju autori mogu prijaviti više različitih fotografija.

III – Filmovi

Filmovi koje autori šalju moraju spadati u jednu od tri važeće kategorije.

1) Mesta

 • Filmovi iz kategorije Mesta mogu prikazivati građevine, lokalitete, naselja, teritorije i dr. koje su nastale kao rezultat čovekovog delovanja ili su uticale na njegov kulturni život.
 • Sva Mesta se moraju nalaziti u okvirima državnih granica Republike Srbije, u skladu sa Ustavom Republike Srbije.

2) Ljudi

 • Filmovi iz kategorije Ljudi mogu prikazivati osobe čiji su život i rad ostavili pečat u našem društvu, njihove predmete, dela, a takođe mogu prikazivati i grupu ljudi sa nekim posebnim karakteristikama.
 • Svi Ljudi moraju svojim životom i radom biti vezani za Srbiju, bez obzira na njihovo mesto rođenja, nacionalnost, veroispovest, pol i sl.

3) Događaji

 • Filmovi iz kategorije Događaji mogu prikazivati kulturne manifestacije ili običaje.
 • Svi Događaji se moraju odigravati u Srbiji ili biti vezani za Srbiju.

IV – Fotografije

Fotografije koje autori šalju moraju spadati u jednu od tri važeće kategorije.

1) Mesta

 • Fotografije iz kategorije Mesta mogu prikazivati građevine, lokalitete, naselja, teritorije i dr. koje su nastale kao rezultat čovekovog delovanja ili su uticale na njegov kulturni život.
 • Sva Mesta se moraju nalaziti u okvirima državnih granica Republike Srbije, u skladu sa Ustavom Republike Srbije.

2) Ljudi

 • Fotografije iz kategorije Ljudi mogu prikazivati osobe čiji su život i rad ostavili pečat u našem društvu, njihove predmete, dela, a takođe mogu prikazivati i grupu ljudi sa nekim posebnim karakteristikama.
 • Svi Ljudi moraju svojim životom i radom biti vezani za Srbiju, bez obzira na njihovo mesto rođenja, nacionalnost, veroispovest, pol i sl.

3) Događaji

 • Fotografije iz kategorije Događaji mogu prikazivati kulturne manifestacije ili običaje.
 • Svi Događaji se moraju odigravati u Srbiji ili biti vezani za Srbiju.

V – Tehnički uslovi

 • Konkurs traje od 01.03.2018. do 01.05.2018. godine.

1) Filmovi

 • Filmovi mogu biti snimljeni bilo kojom vrstom kamere i montirani u bilo kom programu.
 • Trajanje, tj. dužina filmova je ograničena na do 3 minuta.
 • Filmovi mogu biti napravljeni od snimaka nastalih pre objavljivanja ovog konkursa, ali u tom slučaju filmovi koji se šalju na ovaj konkurs moraju biti neobjavljeni u bilo kojem drugom mediju.
 • Svi filmovi koji su već objavljivani negde ili su učestvovali na drugim konkursima biće diskvalifikovani.
 • Filmovi se šalju isključivo na mejl adresu: kulturanadar@gmail.com.
 • Ukoliko su veće kilobajtaže, filmovi mogu biti poslati putem WeTransfera ili neke druge platforme za slanje fajlova, ali tako da budu adresirani na mejl: kulturanadar@gmail.com.
 • Svi filmovi pristigli do 1. maja 2018. godine, se pažljivo pregledaju i, ukoliko ispunjavaju sve zadate uslove, kače na zvanični YouTube kanal DAR-a.
 • DAR zadržava pravo da prihvati ili ne prihvati film za koji smatra da tehnički ne zadovoljava minimum kriterijuma koji određuje konkurs, bez posebnih objašnjenja.
 • Zabranjeno je slanje filmova uvredljivog ili pornografskog sadržaja.
 • Filmovi koje učesnici šalju moraju biti autorski, odnosno oni moraju biti autori tog filma.
 • Onaj ko šalje filmove na konkurs, mora imati neotuđiva autorska prava na taj film koja su definisana važećim zakonima o autorskim pravima. Strogo je zabranjeno kopiranje takvog sadržaja bez dozvole autora. DAR se odriče odgovornosti u slučaju povrede ovog prava od strane trećeg lica.
 • Ukoliko DAR posumnja da neko šalje film na koji nema pravo, može zatražiti dodatni dokaz o autorstvu ili bez daljeg objašnjenja obrisati taj rad iz konkurencije. Učesnik mora biti spreman da na zahtev DAR-a dostavi izvorni fajl.
 • DAR ne odgovara za povredu prava ukoliko je neko od učesnika kopirao autorsko delo trećeg lica. Na osnovu pritužbe trećeg lica o povredi prava DAR će reagovati momentalnom diskvalifikacijom učesnika i uklanjanjem filma sa YouTube kanala.
 • Učesnici konkursa se obavezuju da će zaključiti ugovor o emitovanju i reemitovanju autorskog dela sa Društvom za akademski razvoj.
 • Društvo za akademski razvoj (DAR) zadržava pravo da sve filmove koji su pristigli na ovaj konkurs koristi isključivo u promotivne svrhe samog konkursa u različitim oblicima i različitim medijima (štampani, pisani, video i radio i tv reklama), pri čemu će DAR nastojati da navede ime autora, ali ne odgovara ukoliko treće lice preuzme radove i ne potpiše autora.

2) Fotografije

 • Fotografije mogu biti načinjene bilo kojom vrstom foto-aparata, mobilnog telefona i slično.
 • Fotografije mogu biti obrađene, ali ne i u potpunosti nastale u bilo kom programu.
 • Fotografije nastale pre objavljivanja ovog konkursa biće prihvaćene na konkursu samo ukoliko nisu bile objavljene u bilo kojem drugom mediju.
 • Sve fotografije koje su već bile objavljene negde ili su učestvovale na drugim konkursima biće diskvalifikovane.
 • Fotografije se šalju isključivo na mejl adresu: kulturanadar@gmail.com.
 • Ukoliko su veće kilobajtaže, fotografije mogu biti poslate putem WeTransfera ili neke druge platforme za slanje fajlova, ali tako da budu adresirane na mejl: kulturanadar@gmail.com.
 • Sve fotografije pristigle do 1. maja 2018. godine, se pažljivo pregledaju i, ukoliko ispunjavaju sve zadate uslove, kače se na zvanični sajt kampanje, kao i na Facebook stranicu DAR-a.
 • DAR zadržava pravo da prihvati ili ne prihvati fotografiju za koju smatra da tehnički ne zadovoljava minimum kriterijuma koji određuje konkurs, bez posebnih objašnjenja.
 • Zabranjeno je slanje fotografija uvredljivog ili pornografskog sadržaja.
 • Fotografije koje učesnici šalju moraju biti autorski, odnosno oni moraju biti autori te fotografije.
 • Onaj ko šalje fotografije na konkurs, mora imati neotuđiva autorska prava na te fotografije koja su definisana važećim zakonima o autorskim pravima. Strogo je zabranjeno kopiranje takvog sadržaja bez dozvole autora. DAR se odriče odgovornosti u slučaju povrede ovog prava od strane trećeg lica.
 • Ukoliko DAR posumnja da neko šalje fotografiju na koju nema pravo, može zatražiti dodatni dokaz o autorstvu ili bez daljeg objašnjenja obrisati taj rad iz konkurencije. Učesnik mora biti spreman da na zahtev DAR-a dostavi izvorni fajl.
 • DAR ne odgovara za povredu prava ukoliko je neko od učesnika kopirao autorsko delo trećeg lica. Na osnovu pritužbe trećeg lica o povredi prava DAR će reagovati momentalnom diskvalifikacijom učesnika i uklanjanjem fotografije sa sajta i Facebook stranice.
 • Učesnici konkursa se obavezuju da će zaključiti ugovor sa Društvom za akademski razvoj.
 • Društvo za akademski razvoj (DAR) zadržava pravo da sve fotografije koje su pristigle na ovaj konkurs koristi isključivo u promotivne svrhe samog konkursa u različitim oblicima i različitim medijima (štampani, pisani, video i radio i tv reklama), pri čemu će DAR nastojati da navede ime autora, ali ne odgovara ukoliko treće lice preuzme radove i ne potpiše autora.

3) Sajt i društvene mreže

 • Postavljanje komentara i diskusija dozvoljeni su tokom trajanja konkursa, ukoliko su u granicama pristojnosti i ne vređaju na rasnoj, verskoj, nacionalnoj, polnoj ili bilo kojoj drugoj diskriminišućoj osnovi.

VI – Nagrade

 • Autori najboljih filmova i fotografija biće nagrađeni od strane sponzora konkursa u skladu sa dogovorom između DAR-a i darodavaca.
 • Rok za preuzimanje nagrada je 30 dana od dana proglašenja. Nakon 30 dana, DAR zadržava pravo da ne dodeli nagradu dobitniku.

VII – Završni uslovi

 • Nepridržavanje gore navedenih pravila podleže diskvalifikaciji iz konkursa.
 • Ukoliko pošaljete vaš film i/ili vašu fotografiju na konkurs, prihvatili ste uslove navedene u prethodnim stavkama.
 • Sve žalbe i reklamacije rešava DAR. Žalbe se šalju elektronskim putem na kontakt adresu kulturanadar@gmail.com sa naznakom “Reklamacija” u roku od 48 sati od trenutka objavljivanja pobednika.
 • DAR se obavezuje da će osnovane žalbe razmotriti i odgovoriti na njih 5 radnih dana po isteku roka za slanje žalbi.

 

Preporučite:

6 thoughts on “Propozicije konkursa

 1. Hvala vam na pruženoj mogućnosti da na jedan jednostavan i lep način učestvujemo u promociji kulture u našoj zemlji. Kao nastavnik, predlažem veće uključivanje srednjoškolske omladine u ovakve programe, kako bi se naši učenici angažovali na vašim projektima i konkursima i time proširivali svoje horizonte, snažili svoju opštu kulturu i bašitinili istinske kulturne vrednosti savremenog života.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *