21 октобра, 2021

Smiraj dana, Orahovac

Autorka: Tatijana Velikić
Mesto: Orahovac
Kategorija: Mesta

Na fotografiji se nalazi crkva „Uspenje Presvete Bogorodice“ u Orahovcu, podignuta 1859. godine na temeljima starog hrama.

Preporučite: