Portret Mihajla Pupina, Beograd

Autor: Milorad Stokin
Mesto: Beograd
Kategorija: Ljudi

Portret Mihajla Pupina (detalj), rad Uroša Predića iz 1930. godine. Snimljeno na izložbi „Dakle, Vi ste taj Uroš Predić“ u Galeriji SANU.

Preporučite:

Broj poseta:

  • 246.075 poseta