22 октобра, 2021

Portret kralja, Beograd

Autor: Milorad Stokin
Mesto: Beograd
Kategorija: Ljudi

Portret kralja Petra Karađorđevića, rad Uroša Predića. Snimljeno na izložbi „Dakle, Vi ste taj Uroš Predić“ u Galeriji SANU.

Preporučite: