21 октобра, 2021

Petrovgrad?, Zrenjanin

Autorka: Lea Kockar
Mesto: Zrenjanin
Kategorija: Mesta

Na fotografiji je tabla sa nazivom mesta na ulazu u Zrenjanin i to: na oba zvanična pisma srpskog jezika, kao i na tri jezika koja su u službenoj upotrebi (mađarskom, slovačkom i rumunskom). Kako i zašto se stari naziv Petrovgrad nalazi na tabli, ostaje nejasno.

Preporučite: