Pačja škola, Kovin

Autorka: Svetlana Baković
Mesto: Kovin
Kategorija: Događaji

Dramatizacija najpopularnijih Zmajevih dečjih pesama u OŠ “Jovan Jovanović Zmaj” u Kovinu.

Preporučite: