21 октобра, 2021

Metaljka – nekropol Zlatara, Zlatar

Autor: Nenad Ostojić
Mesto: Zlatar
Kategorija: Mesta

Metaljka (Метаљка) predstavlja šumovito brdo u podnožju Zlatara i neistraženi arheološki lokalitet koji u sebi krije do sada nikada istraživano grčko groblje (nekropol).

O grčkom uticaju na Metaljci čuva se samo legenda koja se prenosi sa kolena na koleno meštana koji žive u blizini Metaljke a koja kaže da su Metaljku Grci napustili „ostavivši grčko ralo u zlatarskom snegu“, čime se na jedan realističan način opisuje neprilagodljivost Grka na surove prilike Zlatara.

Međutim, ono što je iza Grka ostalo jeste malo grčko groblje sa nekih 20 raka bez nadgrobnih spomenika za koje se ni dan, danas ne zna da li u sebi kriju ljudske ostatke ili su one prekopane i opljačkane od strane tragača za zlatom.

Ono što je danas ostalo je sam naziv Metaljka koji se možda potajno krije kao grčka složenica od grčkih reči „meta“ (μετα) i „likos“ (λλικός) kao i snegom prekrivene rake koje zlatarski čobani tokom leta koriste kao mesto za dremku dok njihova stoka miruje.

Preporučite: