“Dunavac“ – rukavac i luka u Kovinu, Kovin

Autorka: Marija Đorđević
Mesto: Kovin
Kategorija: Mesta

„Dunavac“ je rukavac Dunava dug oko 1,8 km, koji prolazi neposredno uz radnu zonu Kovina a koristi se kao luka i zimovnik.

Preporučite:

Broj poseta:

  • 246.274 poseta