28 јануара, 2022

Dečja želja i upornost, Kovačica

Autor: Miloš Baković
Mesto: Kovačica
Kategorija: Ljudi

Jedna polovina igre nadvlačenja konopca u kojoj su glavni akteri deca.

Preporučite: