22 октобра, 2021

Ćele kula, Niš

Autor: Ivan Mančić
Mesto: Niš
Kategorija: Mesta

Ćele kula je posledica bitke na Čegru i ona je nastala sa težnjom turskog Huršid paše da se zastraši i da se osveti srpskom narodu. On je naredio srpskim ćurčijama da oderu srpske glave sa Čegra, da ih ispune pamukom i da ih pošalju kao dokaz slave u Carigrad. Od lobanja srpskih vojnika sazidana je kula koja je sadržala 952 lobanje i na vrhu je stajala lobanja Stevana Sinđelića koja je kasnije stavljena u stakleno zvono radi zaštite.

Ćele kula se nalazi na putu od Niša ka Niškoj banji sa desne strane i danas je to ograđeni kompleks prilagođen turistima.

Preporučite: