18 октобра, 2021

Sveti Jovan Krstitelj, Temerin

Autor: Dušan Rakić
Mesto: Temerin
Kategorija: Događaji

Posvećeno jedinstvenoj svetskoj tradiciji, SRPSKOJ PORODIČNOJ SLAVI, kao prvoj nominaciji u Registru nematerijalnog kulturnog nasleđa Uneska.

Film „Sveti Jovan Krstitelj – intarzirana interpretacija“ nastao je iz nekoliko povoda i razloga:

  • U nakani skromnog doprinosa obeležavanju upisa srpske porodične slave u Registar nematerijalnog kulturnog nasleđa Uneska, upravo kao prvog upisa u toj međunarodno i kulturološki značajnoj riznici kulturnog nasleđa.
  • Porodična slava, ili krsno ime, je u svetu jedinstveno običajno-religijsko obeležje živog nematerijalnog nasleđa, uobličeno još u srpskoj srednjevekovnoj državi, a koje na individualnom ali i opštem, kolektivnom planu slavi „ime“ zaštitnika i prenosi ga kao nasleđe, kao identitetsko kulturno obeležje u neprekinutom generacijskom sledu – kao identitetski sakralni i svetovni porodični DOGAĐAJ.
  • Takođe i u nakani da se reafirmišu estetika i vrednosti starih i umetničkih zanata, do potpune marginalizacije dovedeni u najnovije doba, i intarzije kao umetničko-zanatske tehnike kojom je izrađena interpretacija freske Sveti Jovan Krstitelj.

Preporučite: