October 31, 2015

Zavičajno ognjište, Tršić

Autori: Svetlana Pavlović i Dragana Despotović
Mesto: Loznica

Film opisuje stare običaje i kulturu srpskog naroda sa područja Podrinja.

Preporučite: