October 30, 2015

Naselje Padinska Skela – Pančevački rit, Beograd

Autor: Marko Vajić
Mesto: Padinska Skela

Film o Padinskoj Skeli, njenoj prošlosti i budućnosti, viđen očima jednog osnovca.

Preporučite: