October 28, 2015

Lajbnic j*** se, Beograd

Autori: Anton Orlović, Stefan Nikodijević, Ana Bojanović, Danilo Cvetković i Kosta Jevtić
Mesto: Beograd

Film govori o kulturi ljudi..a junak se sa pravim vitezom od kulture susreće tek kad se sve završi..i gle čuda taj vitez nije čovek.

Preporučite: