Na spoljnim zidovima (Vrbas)

Autorka: Snežana Kovač
Mesto: Vrbas
Oblast: Mesta
Kategorija: Seniori

Na spoljnim zidovima crkve je uzidano nekoliko nadgrobnih spomenika. Ovde je nadgrobni spomenik sveštenika Simeona Kojića i supruge Makarene. U porti je bista Arsenija Čarnojevića koji se po predanju
u toku Velike Seobe, sa narodom, zadržao ispred crkve.

Preporučite:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *