Zadužbina Ilije M. Kolarca

Društvo za akademski razvoj od samog početka prve sezone kampanje Kultura na DAR, teži da razvija i održava saradnju sa brojnim institucijama, pravnim subjektima i pojedincima, koji podržavaju našu misiju očuvanja i promovisanja kulturne baštine u Srbiji.

Jedna od takvih institucija je i Zadužbina Ilije M. Kolarca.

Ukratko o Zadužbini Ilije M. Kolarca

Kolarčeva zadužbina nastala je voljom Ilije Milosavljevića Kolarca, koji je svojim testamentom iz 1877. godine ostavio sve što je imao svome narodu na širenje nauke i kulture. On je naložio da se kroz njegov Književni fond pomaže srpska književnost i da se deo sredstava upotrebi za izgradnju zgrade univerziteta, u kojoj će učeni ljudi prenositi i širiti znanja narodu.

Tako je 1932. godine, kada je zgrada izgrađena, u njoj otpočeo rad Kolarčev narodni univerzitet. Delovanje Zadužbine Ilije M. Kolarca, odnosno Kolarčevog narodnog univerziteta, traje već skoro 139 godina. Danas Kolarčeva zadužbina svoju delatnost razvija kroz centre za predavanja, nastavu stranih jezika, muziku, izdavačku delatnost i knjižaru, kao i kroz rad Likovne galerije, Muzičke galerije i Biblioteke. Delujući tako, Kolarčeva zadužbina ispunjava obavezu prema velikom dobrotvoru srpskog naroda – Iliji M. Kolarcu

Posetite Zadužbinu Ilije M. Kolarca i zapratite je na društvenim mrežama:

Kolarac Facebook Twitter Instagram YouTube LinkedIn

Podržane kampanje Kultura na DAR

Preporučite:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *