Kulturni centar Zrenjanina

Društvo za akademski razvoj od samog početka prve sezone kampanje Kultura na DAR, teži da razvija i održava saradnju sa brojnim institucijama, pravnim subjektima i pojedincima, koji podržavaju našu misiju očuvanja i promovisanja kulturne baštine u Srbiji.

Jedna od takvih institucija je i Kulturni centar Zrenjanina.

Ukratko o Kulturnom centru Zrenjanina

Kulturni centar Zrenjanina je osnovan 1978. godine pod imenom Dom mladosti. Tokom 35 godina postojanja organizovani su raznovrsni kulturni, obrazovni i zabavni programi. Glavne aktivnosti Kulturnog centra Zrenajnina realizuju se u okviru: pozorišnog, dečijeg, filmskog, tribinskog, muzičkog i izložbenog programa, a značajno mesto zauzima sopstvena produkcija i izdavačka delatnost.

Zgrada KCZR sa preko 5.000 m² sagrađena je 1978. godine i do danas nije ozbiljnije renovirana. Velika sala kapaciteta 650 mesta je jedinstvena u srednjobanatskom okrugu i koristi se za različite vrste programa (pozorišni, muzički filmski…) i jedina je većim delom renovirana prostorija. Kamerna sala je u funkciji baletske škole; mala sala kapaciteta 50 posetioca namenjena je za tribinski, filmski program i radioničarski rad; hol je ujedno i izložbeni prostor; muzički klub i kafe, kapaciteta 100 posetioca, služi za koncerte i edukativne programe; studio – plesna sala, letnja scena sa 400 mesta koristi se za realizaciju raznovrsnih programa. Deo zgrade koristi Radio Zrenjanin.

Kulturni centar Zrenjanina je jedina ustanova u gradu koja kontinuirano priprema i realizuje programe različitih žanrova muzike. Koncerte klasične muzike prezentujemo i u Baroknoj sali, u zgradi gradske kuće, a realizacija i kvalitet ove vrste program je uslovljena raspoloživim budžetom. Nastojimo da promovišemo stvaralaštvo mladih zrenjaninskih muzičara različitih muzičkih pravaca.

U proteklih 10 godna KCZR je objavio 16 naslova od dramskih tesktova za decu, poezije, savremene proze, do teorijskih studija. Od 2006. do 2009. godine izdavali smo dečji časopis Zdravo. Objavili smo 5 brojeva međunarodnog strip časopisa Stripolis, koji su kritičari proglasili jednim od najboljih strip časopisa u Srbiji. Izdali smo i 13 muzičkih CD-a, a 6 godina smo producirali TV emisiju Kult plus.

Kao prednosti koje naša ustanova poseduje možemo navesti atraktivnu lokaciju u centru grada pokraj jezera, otvorenost za saradnju sa sa svim akterima na kulturnoj i društvenoj sceni, te jedinstvenost organizacije u programskom smislu na teritoriji grada Zrenjanina.

U svojoj viziji starteškog razvoja KCZR će nastojati da postane vodeća kulturna institucija u Srednjobanatskom okrugu, moderno tehnički opremljena, kadrovski ojačana i deo jedne šire kulturne mreže. U ostavarenju ove vizije očekujemo blisku saradnju sa gradskom upravom koja je naš osnivač, sa svim akterima na lokalnoj kulturnoj sceni, osnovnim i srednjim školama, te društveno odgovornim privrednim subjektima.

Posetite Kulturni centar Zrenjanina i zapratite ga na društvenim mrežama:

KC Zrenjanina Facebook

Podržane kampanje Kultura na DAR

Preporučite:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *