Britannica Niš

Društvo za akademski razvoj od samog početka prve sezone kampanje Kultura na DAR, teži da razvija i održava saradnju sa brojnim institucijama, pravnim subjektima i pojedincima, koji podržavaju našu misiju očuvanja i promovisanja kulturne baštine u Srbiji.

Jedna od takvih institucija je i Škola engleskog jezika Britannica Niš.

Ukratko o Školi engleskog jezika Britannica Niš

Nalazimo se u samom centru grada, u ulici Svetozara Markovića 12b. Naš radni prostor je prijatan i funkcionalan, klimatizovan i adekvatno opremljen za održavanje nastave. Po želji kandidata organizujemo nastavu i u prostorijama naručioca posla.

Naši predavači su visoko kvalifikovani, sa više godina iskustva u nastavi i stekli su Cambridge diplome za predavače, što je samo jedan od dokaza nastojanja ove škole da neprestano usavršava svoj kadar.

Praćenjem savremenih trendova u oblasti nastave jezika i stalnim prilagođavanjem nastavnih programa zahtevima polaznika, ostvarujemo uspešnu saradnju sa brojnim firmama čiji zaposleni pohađaju naše kurseve.

U Britanici ćete naučiti kako da svoje znanje stranog jezika upotrebite u najrazličitijim situacijama. Predavači kontinuirano prate rad polaznika i u svakom momentu mogu da pruže savet i podršku kako bi kandidati što lakše došli do željenog cilja u učenju jezika. Kroz neposrednu i stalnu interakciju polaznici su u svakom momentu upoznati sa ciljevima i rezultatima učenja.

Posetite Školu engleskog jezika Britannica Niš i zapratite je na društvenim mrežama:

Britannica Facebook

Podržane kampanje Kultura na DAR

Preporučite:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *