Zajedno do pobede, Ćuprija

Autorka: Julijana Živanović
Mesto: Muzej u Ćupriji
Kategorija: Ljudi

„Složi srpsku braću dragu,
na svak’ dičan slavan rad,
sloga biće poraz vragu
a najjači srpstvu grad!“

julijana-zivanovic-2-sajt

Preporučite:

Broj poseta:

  • 246.166 poseta