3 децембра, 2021

Vitezovi od kulture, Svetlana Petrović i Katarina Krstanović, Šid

Autorka: Nataša Miljanović
Mesto: Šid
Kategorija: Ljudi

Devojčice, učenice šestog razreda, istraživači svoga grada, učesnice kampanje Kultura na DAR 4, vitezovi od kulture, ispred jedne biste, o kojoj čitaju u knjizi lokalnog Šidskog književnika, Željka Fajfrića.

Preporučite: