3 децембра, 2021

Vekovi su prohujali, Ćuprija

Autorka: Julijana Živanović
Mesto: Ćuprija
Kategorija: Ljudi

Ostaci nadgrobnog spomenika iz dalekog 3. veka nove ere, koji se nalaze u muzeju u Ćupriji.

julijana-zivanovic-sajt

Preporučite: