3 децембра, 2021

Save više nema, Šid

Autorka: Nataša Miljanović
Mesto: Šid
Kategorija: Ljudi

Sava Šumanović nije više među Šiđanima, ali nažalost, nije više ni bista Save Šumanoviću, na svom mestu, u parku u centru grada.

Preporučite: