3 децембра, 2021

Pronađen ostatak natpisa Horeumargi na kamenu, Ćuprija

Autor: Lazar Alić
Mesto: Ćuprija
Kategorija: Ljudi

To je pronađen ostatak natpisa Horeumargi na kamenu iz rimskog doba.

lazar-alic-sajt

Preporučite: