3 децембра, 2021

Pogled na Paraćin sa Karađorđevog brda, Paraćin

Autorka: Anđelija Ilić
Mesto: Paraćin
Kategorija: Mesta

Fotografija je uslikana sa mesta koje je jako značajno za srpsku istoriju za veme vladavine Karađorđa. Sukob srpskih ustanika pod komandom Karađorđa i turske carske vojske predstavlja prvi otvoreni okršaj Srba sa regularnom vojskom Turske Carevine. Posle poraza na Ivankovcu, avgusta 1805. godine turska carska vojska napustila je svoje ložaje i preko Vezirovog brda odstupila prema Paraćinu. Srpskoj ustaničkoj vojsci koncentrisanoj na brdu iznad Paraćina, koje se danas zove Karađorđevo brdo, pridružio se odred od 200 vojnika formisan u selu Izvoru kod Paraćina. Posle zauzimanja položaja srpski ustanici su počeli da kopaju i utvrđuju šančeve i do danas očuvane. Nedaleko od ovog mesta smrtno je ranjen i komandant ondašnje turske carske vojske Hafiz-paša. Fotografija je takođe od značaja jer se na njoj nalazi Crkva Svete Trojice u Paraćinu kao i hotel „Petrus“ koji je dobio naziv po tvrđavi Petrus koja je sagrađena u 14. veku i nalazi se 11 kilometara severoistično od Paraćina.

andjelija-ilic-2-sajt

Preporučite: