21 јануара, 2022

Osmeh, Beograd

Autorka: Mila Gligorić
Mesto: Beograd
Kategorija: Događaji

Na fotografiji je šarmantna devojka iz Švedske ambasade koja je učestvovala na proslavi Dana Evrope 9. maja 2009. godine u Beogradu, na štandu u Knez Mihajlovoj ulici. Pored Pipi Duge Čarape je moj muž Srđan Gligorić.

Preporučite: