3 децембра, 2021

Opština Tutin, Tutin

Autorka: Snežana Milunović
Mesto: Tutin
Kategorija: Mesta

Slika je napravljena od prirodnih materijala sa područja opštine Tutin, delo je autora Snežane Milunović. Predstavljena je opština sa kulturnim dobrima i prirodnim resursima opštine (Manastir Crna reka, Stari Ras, Pešter, jezero Gazivode, reka Ibar i pojas Mokre Gore).

snezana-milunovic-4-sajt

Preporučite: