3 децембра, 2021

Nem i sprečen da se branim, Šid

Autorka: Svetlana Petrović
Mesto: Šid
Kategorija: Ljudi

Fotografija je upečatljivo prikazala žvaku dodatu veoma davno na usta spomenika, koji ne može da se brani, a i nem je da progovori, kao da mu je ta žvaka slepila usta. Ovo je slika iživljavanja pojedinca nad spomenikom kulture koji pripada svima.

Svetlana Petrovic (2)

Preporučite: