3 децембра, 2021

Mihaljevićeva kuća, Pančevo

Autor: Dejan Kreculj
Mesto: Pančevo
Kategorija: Mesta

Sagrađena je 1792. za sedište Banatske vojne granice, čiji je komandant bio general Mihovil Mihaljević. Poznata je i pod nazivom „Kuća sa sunčanim satom“, „Brigadirov stan“ i „Ćurčinova kuća“. Oblikovana je sa stilskim obeležjima arhitekture XVIII veka i detaljima bidermajerskog klasicizma. Prvobitni izgled objekta izmenjen je adaptacijom prizemnog dela u lokale i prodavnice. Na južnoj fasadi nalazi se sunčani sat, a u polukružno zasvođenom ulazu u zgradu, na tavanici, medaljon sa naslikanim portretom generala Mihaljevića, rađenim prema originalu Konstantina Danila.

Dejan Kreculj 10 sajt

Preporučite: