3 децембра, 2021

Kuda nas putevi vode, Despotovac

Autor: Nenad Nakić
Mesto: Istočna Srbija, okolina Despotovca
Kategorija: Mesta

Fotografija je nastala na ulazu u Resavsku (Divljakovačku) pećinu u istočnoj Srbiji, na 20-ak km od Despotovca. Resavska pećina ima status zaštićenog spomenika prirode, uključujući i neposrednu okolinu površine 11 hektara. Pećina se nalazi u krečnjačkom brdu Babina Glava, na obodu kraškog polja Divljakovac, kod sela Jelovac.

nenad-nakic-4-sajt

Preporučite: