Grad atletike, Ćuprija

Autor: Andrija Nikolić
Mesto: Ćuprija
Kategorija: Ljudi

Korito reke Ravanice koja protiče kroz Ćupriju ukrašeno je na neobičan način i simbolizuje atletičare koji su doneli ovom gradu mnogo pobeda. Ćuprija je i danas poznata po ovom sportu, te je smatraju „Gradom atletike“.

andrija-nikolic-2-sajt

Preporučite:

Broj poseta:

  • 246.303 poseta