3 децембра, 2021

Gočka šuma, Goč

Autorka: Leposava Strugarević
Mesto: Goč
Kategorija: Mesta

Ova fotografija prikazuje jesenje jutro na planini Goč sa neizostavnom maglom!

Leposava Strugarevic 1 sajt

Preporučite: