28 септембра, 2021

Viktor Verbovski, Padinska Skela

Autori: Zoran Džakula, Dunja Orestijević i Anja Mitić
Mesto: Vrbovski, Padinska Skela
Kategorija: Ljudi

Sažeta priča o čoveku koji je nedovoljno poznat široj javnosti – Viktoru Verbovskom, sojvetskom kapetanu. Priča o njemu je ispričana kroz fotografije njegovog rodnog kraja i naselja čije je meštane zadužio svojim herojskim delom.

Preporučite: