Zvezdana Jokanović

Master inženjer menadžmenta, ljudski resursi, sa prebivalištem u Beogradu. Najviše je zanima trening i razvoj zaposlenih. Osnovne studije u okviru programa logistike završila je na Vojnoj akademiji u Beogradu, čime je stekla zvanje diplomiranog inženjera logističkog inženjerstva, dok je master studije izabrala zbog interesovanja za polje ljudskih resursa. Trenutno radi u Vojsci Srbije na mestu referenta tehničke službe u okviru grupe za logistiku. Volonterka Društva za akademski razvoj u okviru kampanje "Kultura na DAR" od 2018. godine.

Broj poseta:

  • 247.596 poseta