24 октобра, 2021

Наташа Недељков

Дипломирани историчар из Товаришева. Гимназију је завршила у Бачкој Паланци. Основне студије историје завршила је 2020. године на Филозофском факултету Универзитета у Новом Саду. Занима се за историју Српске православне цркве, средњег века и националну историју уопште. Двадесет година је била активни члан ЦТКУ Коста Абрашевић из Бачке Паланке. Такође се занима за етнологију, етно певање, промоцију културе и обичаја. Волонтерка Друштва за академски развој у оквиру кампање "Култура на ДАР" од 2020. године.