Filip Pejković

Student Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Veruje da istorija krije svoju veličanstvenost u ljudskom liku. Čita i povremeno piše. Istoriju voli, za ostale nauke se interesuje.